Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürler Birliği’nden 2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresine Tam Destek

Spor Bilimleri Derneği’nin daveti ile geçtiğimiz yıl 02 Kasım 2018 tarihinde Lara’da (Antalya) toplanan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ile Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulları Müdürleri, Spor Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mithat Koz’un önerisini oy birliği ile kabul ederek, Beden Eğitimi ve Spor / Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulları Müdürleri Birliği (BESBİR) kurulmasına karar vermiş ve ilk toplantısını yapmıştı.
2-5 Mayıs tarihleri arasında üniversitemiz, 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde, ev sahipliğimizde düzenlenen 2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresine destek ve katkı sağlamak amacı ile BESBİR, 2. Olağan Toplantısını üniversitemiz çatısı altında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının güncel sorunları tartıştı.
Toplantı Üniversitemiz, BESYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu’nun selamlama konuşmasının ardından, Spor Bilimlerim Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay’ın konuşmaları ile sürdü. BESBİR başkanı Prof. Dr. Aslan Kalkavan ve başkan yardımcıları Prof. Dr. Aysel Pehlivan, Prof. Dr. Sekan İbiş ve Birlik Sekreteri Doç. Dr. Serdar Geri’nin koordinatörlüğünde toplantı gündem maddeleerinin tartışılmasına geçildi.
Toplantıda BESYO’ların güncel sorunlarının ele alındı. Toplantının ana gündem maddelerinde yer alan “BESYO’ların Fakülteye dönüştürülmesi, haksız dikey geçişlerin önlenmesi, Milli sporcuların ders devam durumları ve çözüm önerileri, özel yetenek sınavlarındaki farklı yetenek uygulamalarının tartışılması, BESYO’ların çekirdek eğitim programlarının oluşturulması ile ilgili çalışma başlatılması, engelli öğrenci kontenjanları, sınavları ve eğitimde karşılaşılan sorunlar, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü ve anabilim dallarının isimlerinin görüşülmesi, spor lisesi öğrencilerinin üniversite özel yetenek sınavı sorunları, öğretim görevlisi kadro sorunlarının görüşülmesi” konuları tartışıldı.
Toplantı, BESBİR Başkanı Prof. Dr. Aslan Kalkavan’ın Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve BESYO Müdürlüğümüze, ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini sunmasının ardından sona erdi.